menu
 
 

 

 

 
   หัวข้อข่าว :   ขอเชิญจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ.2559
วันที่ประกาศข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2560
 

 
รายละเอียดข่าว :
ตามที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จะจัดงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นี้ มีกำหนดจัดงาน ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาและการพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของเครือข่ายฯ รวมถึงการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 11 ประเภท เพื่อจัดส่งเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติต่อไป นั้น เครือข่ายฯจึงขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างพิจารณาจัดส่งผลงาน ประเภทที่ 1 – 8 และประเภทที่ 9 - 11 เข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อรวบรวมจัดประกวดและพิจารณาตัดสินผลงานดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อไป ดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมและดาวน์โหลด template โปสเตอร์ โปรดคลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

 
     
 
 
 

 

 
 
banner